wtorek, 11 stycznia 2011

Hur du sätter din Num Lock för evigt?

Du kan ställa din Num Lock för att fortsätta på som standard när du loggar in ditt system.

Det finns två olika tekniker för att ställa Num Lock vistelse på som standard.

Om du kan använda Registereditorn korrekt klicka sedan på Start-knappen och skriv Regedt32.exe i kommandot Kör. Här Navigera till HKEY_USERS \. Default \ Control Panel \ Keyboard och ändra värdet för InitialKeyboardIndicators 0 till 2.

Du kan göra detsamma genom att konfigurera skript för att ändra NUM LOCK staten. Klicka på Start-knappen och öppna sedan Anteckningar. Kopiera ge koden och klistra in i Anteckningar.

ställa WshShell = CreateObject ("WScript.Shell")

WshShell.SendKeys "{} NumLock"

Nu spara denna fil med namnet "num.vbs" måste inklusive citattecken. I slutet kopiera denna fil till användaren Autostart-mappen. Sökvägen för denna mapp är Documents and Settings \ All Users \ Start-meny \ Program \ Autostart.

Nu starta om datorn. Num Lock borde komma på och stanna kvar.